Projektą vykdo:

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Gamtos bičiulių junguva

Apie projektą

Projektas “Gamtos pasaka” vykdomas nuo 1993 - 1994 metų. Projekto tikslas — plėtoti moksleivijos kultūrinį gyvenimą, meninę, kūrybinę raišką, paskatinti jaunimą domėtis aplinkotyra, gamtosauga, pamatyti ir suvokti gamtos estetines vertybes.

Tikimės, jog šis projektas prisideda prie mokyklų bendruomenių telkimo, mokyklų ryšių su visuomene plėtojimo. Kadangi projektas tarptautinis, mūsų moksleivija, mokytojai, visuomenė turi galimybę susipažinti su kitų šalių jaunimo menine kūryba.

Edukaciniai projekto tikslai — diegti naujus meninio ugdymo metodus, formas, populiarinti projektų metodą, skatinti naujų raiškos būdų paieškas, bendradarbiauti su gamtininkais, dailininkais.

Nuo 1998 m. projektas dalyvauja Europos Tarybos programoje “Kultūra, kūryba ir jaunimas”, kurią plėtoja Kūrybinių bendruomenių centras Londone.

Projekto eigoje surengti 6 tarptautiniai vaikų piešinių ir plakatų konkursai. Juose dalyvauja tūkstančiai jaunųjų dailininkų - gamtos bičiulių iš Lietuvos ir 20 - ies užsienio šalių.

Kasmet konkurse skelbiamos dvi temos: bendroji — “Gamtos pasaka” — ir specialioji. Konkursui pasibaigus surengiama įdomiausių darbų paroda Vilniuje, išleidžiamas katalogas. Konkurso laureatai apdovanojami diplomais, prizais.
The project is carried out by:

The Ministry of Environment of Lithuania
The Ministry of Education and Science of Lithuania
Friends of Nature and Art

About the Project

The project “Nature’s Fairytale” exists since 1993. The aim of the project is to encourage young people to be creative, foster their cultural activities, help them see the aesthetic values in nature.

We believe this project helps school communities to become stronger, and develop the ties between schools and the society. The schoolchildren, teachers and general public have a chance to become acquainted with creative ideas expressed in artworks by young people from different countries.

The project also aims at introducing new methods and forms of work in art education, encouraging to explore new ways of artistic creativity, and search for contacts with artists and naturalists.

Since 1998 Nature’s Fairytale is one of the component parts of umbrella project ‘Common Threads: Participation for a Better World’, which is being coordinated and organised by the Center for Creative Communities (London). ‘Common Threads: Participation for a Better World’ is a pilot project of the Council of Europe’s ‘Culture, Creativity and the Young’ Initiative.

In the procession of the project six International Children’s Drawing and Poster Contests were organized, with thousands of young artists from 20 countries participating. Each year two themes are fixed for the Contest: “Nature’s Fairytale”, and a special one. After the Contest is over, the most interesting works are on display in Vilnius. A complete catalogue is produced, winners awarded.