Tarptautinis moksleivių
meninės kūrybos projektas
“Gamtos pasaka”


Konkurso kūrybinės temos — "Gamtos pasaka" ir specialioji tema "Gamta kviečia kurti". Kiekvienas autorius gali pateikti du darbus — po vieną abiem temomis.

Piešinių ir plakatų matmenys 30 x 42 cm.

Darbai gali būti atlikti įvairia technika (akvarelė, guašas, tušas, lino raižinys, koliažas, aplikacija, kt.). Laukiame ir meninių fotografijų, fotoreportažų apie menines akcijas.

Kitoje darbo pusėje užklijuokite konkurso dalyvio kortelę. Joje užrašykite autoriaus pavardę, vardą, amžių ir adresą. Įrašykite ir dailės mokytojo pavardę. Rašykite spausdintiniu šriftu.

Jūsų darbų laukiame iki
2003 m. vasario 20 d.


Darbai bus vertinami trijose amžiaus grupėse: 5-7 m., 8-11 m., 12-17 m.

Prieš siunčiant paštu, darbus supakuokite taip, kad jie pasiektų mus nesusilankstę.

Darbai autoriams negrąžinami, jie lieka konkurso organizatorių dispozicijoje. Konkurso organizatoriai įgyja teisę gautus darbus reprodukuoti edukacinės ir informacinės paskirties leidiniuose (katalogai, plakatai, atvirukai, žurnalai, vadovėliai, Interneto svetainės ir kt.).

Konkursas vyks dviem turais. Jaunieji dailininkai, patekę į II -ąjį turą, gaus konkurso katalogą, laureatus apdovanosime. Darbų paroda bus atidaryta Vilniuje kovo 20 d., pažymint Tarptautinę Žemės dieną.

Sėkmės kūryboje!

Projekto organizavimo komiteto pirmininkė
Dalia Šiaulytienė
adresas
Darbus siųskite šiuo adresu:

Meno edukacijos centras
Kaukysos g. 18, 315 kab.
2014 Vilnius
Lietuva
The International Art Project
for Schoolchildren
"Nature's Fairytale"


The two themes of the Contest are: 1) "Nature’s Fairytale" and 2) the special theme "Nature Invites Us to Create". Each author can present two works, one on each theme.

Size of the artworks: 30 x 42 cm

Any art technique can be applied. We are looking forward to receiving not only drawings, posters, but sketches, photos as well.

On the other side of the work author’s full name, age, address, teacher’s name should be indicated.

Deadline for receiving the artworks:
20th February, 2003.


The Contest is carried out in three age groups : 5 - 7 years, 8 - 11 years, 12 - 17 years.

Please note that works will not be returned and will remain in disposition of the organisers.

Authors of the best works will be awarded and given special diplomas. A complete catalogue will be published. Each participating author will receive a copy of the exhibition Catalogue. Winners outside Lithuania will have their awards and
a copy of the exhibition Catalogue sent to them.

The exhibition opening ceremony will take place in Vilnius, on 20th March, the International Earth Day.

After the Exhibition, the works will be displayed in other showings in Lithuania and abroad.

Good luck in your creative work!

Head of the Organizing Committee
Dalia Siaulytiene
adresas
Works should be sent to:

Meno edukacijos centras
Kaukysos g. 18, 315 kab.
Vilnius LT-2014
Lithuania