Projekto bendradarbiai

Projekto bendradarbiai - tai mūsų kolegos pedagogai, gamtosaugininkai, menininkai užsienyje ir Lietuvoje, bei jų vadovaujami moksleivių kūrybos klubai, organizacijos.

Japonija

Seniausi bendradarbiai - Japonijos Nishinomiya miesto gamtosaugininkų "Žemės globotojų klubas" ( Earth Watching Club - EWC). Su jų vadovais Masayoshi Ogawa, Naoko Ii ir nariais palaikome nuolatinį ryšį. Keičiamės leidiniais, parodomis, patirtimi. Nishinomiya žemės draugai - mūsų konkurso dalyviai nuo 1994 metų. Ekspozicijose Vilniuje pristatėme ir šio klubo projektinio darbo patirtį - moksleivių parengtus media stendus (1996m.)

Latvija

Latvijos Daugpilio pedagoginio universiteto ekologinis klubas - aktyvus mūsų projekto dalyvis. Universiteto dėstytojo dr.Arvido Barševskio iniciatyva Latvijoje jau keletą metų paskelbiami moksleivių piešinių konkursai mūsų pasiūlyta tema. Konkursas, darbų paroda rengiami Daugpilyje, išleidžiamas konkurso katalogas, vėliau šie darbai atkeliauja į Vilnių.

Jungtinė Karalystė

Didžiojoje Britanijoje - gilios dailinio ugdymo tradicijos, bendruomenės ir mokyklos ryšiai, populiarios gamtosauginės idėjos. Šioje šalyje turime aktyvią mūsų konkurso bendradarbę ir talkininkę - dailės vadovėlių autorę, pedagogę Erica Burt. Ji su savo vadovaujamais moksleiviais jau keletą metų dalyvauja mūsų projekte, dalijasi patirtimi dirbant projektų metodu.

Kiti mūsų bendradarbiai:
 • Šv. Juozapo mokykla (St. Joseph’s First School) Gibraltaras
 • Pelesos lietuvių mokykla, Baltarusija
 • Polocko vaikų dailės mokykla, Baltarusija
 • Kohtla - Jarvi vaikų dailės mokykla, Estija
 • Torunės vaikų dailės galerija (Panstwowa Galeria Sztuki I Osrodek Edukacji Plastycznej) Lenkija
 • Vaikų klubas (Clubul UNESCO "Gh. Mocanu" Onesti) Rumunija
 • Vaikų klubas "Romantiki" (Klub "Romantiki") Rusija, Sankt-Peterburgas
 • Vaikų klubas "Vibam" ( Klub "Vibam" prie S. Maršako bibliotekos) Rusija, Sankt-Perterburgas
 • Aleksandrino Dailės mokykla , Rusija, Sankt-Peterburgas
 • Mokyklos Nr. 1247 dailės studija "Šaltinėlis", Rusija, Maskva
 • Rygos meno centras, Latvija
 • Rygos vaikų dailės mokykla, Latvija
 • Nacionalinė Vengrijos dailės mokytojų asociacija
Bendradarbiai Lietuvoje

Lietuvoje palaikome nuolatinį ryšį su keliais šimtais dailės mokytojų, gamtotyros klubais, jaunimo organizacijomis ir kt. Dailės mokytojai, parengę įdomiausias konkursines ekspozicijas, projektinio darbo pristatymus pažymimi diplomais. Metodinės patirties aktyviausi kūrėjai ir platintojai yra šie mūsų bendradarbiai:
 • Monika Čalkauskaitė, Biržų raj. Medeikių pagrindinė mokykla
 • Juzefa Damskienė, Šiaulių Gegužių vid. mokykla
 • Birutė Maliauskienė, Raseinių "Kalno" vidurinė mokykla
 • Kupiškio raj. dailės mokytojai
 • Panevėžio miesto ir rajono dailės mokytojai
 • Kauno m. vaikų darželių pedagogai, vadovaujami dr. Rimantės Matlašaitienės
 • Vilniaus Gerosios Vilties vid. mokyklos dailės mokytojai
 • Vilniaus Pilaitės vid. mokyklos dailės mokytojai
 • Druskininkų miesto dailės mokytojai
Partneriai

1998 metais Europos Tarybos Švietimo komitetas projektą "Gamtos pasaka" pripažino kaip vieną iš vedančiųjų projektų Europoje vaikų ir jaunimo meninės kūrybos srityje. Projektas pakviestas dalyvauti Europos Tarybos programoje "Kultūra, kūryba ir jaunimas".

Nuo 1998 m. "Gamtos pasaka’ yra projekto Bendradarbiavimas vardan geresnio pasaulio. Kūrybinės jungtys Europos jaunimui" dalis. Bendrame projekte dalyvauja 14 meninės kūrybos projektų iš 10 Europos šalių. Jį kuruoja Kūrybinių bendruomenių centras Londone (Centre for Creative Communities - (CCC), Škotijos konsultacinė ugdymo turinio taryba (Scottish Consultative Council on the Curriculum (SCCC), bendradarbiaujant su Europos švietimo vystymosi ir tyrimo institucijų konsorciumu (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe (CIDREE). Programos ir jungtinio projekto tikslas - plėsti kūrybines diskusijas kultūriniam ir kūrybiniam jaunų žmonių bendradarbiavimui Europoje ir pasaulyje.1999 metų rugsėjo 22 spalio 4 dienomis Glasgow (Škotija) Jaunųjų dizainerių galerijoje (Young Designers Gallery) atidaroma projekto "Bendradarbiavimas vardan geresnio pasaulio. Kūrybinės jungtys Europos jaunimui" paroda, Konferencijų centre (Conference Centre 'The Lighthouse') vyks konferencija tuo pačiu pavadinimu. Projekto vadovė ir iniciatorė — Kūrybinių bendruomenių centro (CCC) direktorė Jennifer Williams. Ji žinoma dailinio ugdymo propaguotoja ir teoretikė, kelių knygų, straipsnių dailinio ugdymo klausimais autorė (šioje svetainėje pateikiamas jos straipsnis, skirtas projektinio darbo metodikai. Žr. —nuoroda— ).

Dėkojame visiems "Gamtos pasaka’’ projekto bendradarbiams, tikimės, kad mūsų kolegiški ryšiai stiprės, o bendraminčių būrys plėsis.
Co-workers in the Project

The collaborators of Nature’s Fairytale - educators, environmentalists, artists from Lithuania and foreign countries, various clubs and organizations with their assistance and guidance.

Japan

We co-operate with Nishinomiya Earth Watching Club (EWC), Japan. The leaders of the club Masayoshi Ogawa, Naoko Ii take keen interest in our activities. Members of this club have been participants of Nature’s Fairytale since 1994.

Latvia

Environmental Club from Daugavpils Pedagogical University, Latvia, with support of Dr. Arvids Barševskis, annually announces our suggested theme for project work among Latvian schools. Exhibitions are held and catalogues published before the works arrive to be displayed in Vilnius.

United Kingdom

In United Kingdom we collaborate with art educator and writer of the textbooks on art Erica Burt.

Our Partners

From 1998 Nature’s Fairytale is one of the component parts of umbrella project Common Threads: Participation for a Better World which is being coordinated and organized by the Center for Creative Communities (CCC) and Scottish Consultative Council on the Curriculum (SCCC). This three year initiative involving projects in 10 European countries which are working together to forge new understandings of how the arts and learning can work together to foster shared community values. The initiative emphasizes the role of education in personal, social and cultural development and potential for the arts to serve as a catalyst in this process.

Common Threads: Participation for a Better World is a pilot project of the Council of Europe’s Culture, Creativity and the Young Initiative.

Common Threads: Participation for a Better World is the title of both the exhibition and conference to be hold during Glasgow 1999 : UK City of Architecture and Design.

Exhibition: 23 September - 4 October 1999, Young Designers Gallery The Lighthouse, Glasgow
Conference: 23 September 1999, Conference Centre The Lighthouse, Glasgow