Gamtos bičiulių junguva -
tai neformali visuomeninė organizacija, vienijanti moksleivius, ekologus, gamtininkus, pedagogus, žurnalistus. GBJ - vis dar besiformuojanti, ieškanti savito kelio, netradicinių veiklos formų, organizacija.

GBJ idėja kilo pasibaigus antrajam tarptautiniam vaikų piešinių ir plakatų konkursui "Gamtos pasaka 1995 Miestas ir medis". Konkurso organizatoriai, rėmėjai ir dalyviai nutarė, jog tikslinga projektą "Gamtos pasaka" plėtoti, bendrai veiklai vienyti tuos žmones, kurie iškelia gamtos estetines vertybes, pabrėžia gamtos ir kultūros sąsajas, tuos, kuriuos įkvepia gamtos dvasia, kaita, gyvybingumas.

GBJ iniciatoriai bei GBJ nariai mokytojai rengia metodinę - edukacinę medžiagą, toliau plėtoja projektą "Gamtos pasaka", propaguoja jaunimo ir moksleivių tarpe savarankiškos veiklos - kūryboje, gamtos pažinime, gamtosaugoje - idėjas.

GBJ nariu tampa kiekvienas moksleivis , mokytojas, nutaręs dalyvauti projekte "Gamtos pasaka".

GBJ nariais gali tapti ir kitų organizacijų, klubų nariai, jei jiems artimos mūsų idėjos - siekis pastebėti, saugoti, branginti gamtos estetines vertybes.
GBJ ženklas —
sparnuota rožė,
simbolizuojanti
kūrybos ir gamtos
jungtį.
 

 
    GBJ nario pažymėjimo viršelis
(1998 m.)

 
GBJ nario pažymėjimo viršelis
(1999-2000 m.)

     GBJ nario pažymėjimo viršelis (2001 m.)