Pagrindiniai rėmėjai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Europos Tarybos informacijos ir dokumentacijos centras Vilniuje


Nuolatiniai rėmėjai

Panevėžio miesto savivaldybės ekologijos skyrius

Vilniaus miesto savivaldybės ekologijos skyrius

Lietuvos gamtos fondas

Žurnalas "Žaliasis laikraštis"


Specialiųjų projekto programų rėmėjai

JAV gamtosauginė organizacija ECOLOGIA

Regioninio aplinkos centro (REC) Lietuvos skyrius

Coalition Clean Baltic — Švarios Baltijos koalicija


Dėkojame ir kitiems rėmėjams —

LR Kultūros ministerijai,
Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybių ekologams,
Atviros Lietuvos fondui,
Lietuvos pranciškonams,
Vilniaus gamtos apsaugos draugijai,
ekologiniam klubui "Žvejonė"
ir daugeliui kitų, talkinančių įgyvendinant projektą
"Gamtos pasaka".