MMM 2000

Komunikacinio meno projektas dailės ir kitų dalykų pedagogams

Daugelis dailės pedagogų reiškiasi ir kaip dailininkai - tapytojai, grafikai, skulptoriai, fotografijos menininkai, dizaineriai, keramikai ir kt. Šį kartą kviečiame pedagogus dalyvauti komunikacinio meno projekte - sukurti 2000 - ųjų metų meninį archyvą - atvirukus, kuriuose būtų užfiksuoti 1999 - 2000 - ieji metai Lietuvoje. O tiksliau - jūsų gyvenamoji erdvė, įdomūs įvykiai, procesai, šventės, gamta, architektūra, darbas, politika, kūryba, nuotykiai. Autoriai darbuose turi vaizduoti savo miestą, mokyklą, bendruomenę, aplinką.

Kviečiame pratęsti P. Smuglevičiaus, M.Dobužinskio, A.Jaroševičiaus, G.Bagdonavičiaus, Č.Kontrimo, B.Buračo puoselėtas tradicijas - savo kūriniuose atvaizduoti Lietuvos miestus, kaimus, žmones, įvykius.

Darbų formatas (originalai): iki A4 (21x30 cm). Atlikimo technika įvairi (taip pat fotografijos, skaitmeninė grafika), būtina atsižvelgti į spaudos galimybes. Pridedami atvirukų maketai (sumažintos darbų kopijos - 10,5 x 15 cm) ir antrųjų atvirukų pusių grafinio sprendimo siūlymai (10,5 x 15 cm).

Kiekvienas autorius gali pristatyti 5 darbus.

Darbų lauksime iki 2000 metų rugsėjo 5 d.

Vilniuje 2000 m. spalio - lapkričio mėn. Bus suregta darbų paroda, išleistas katalogas, atvirukų rinkinys. 2000 - ųjų metų pabaigoje planuojama dailės mokytojų konferencija “Komunikacinis menas”.

Ketinančius dalyvauti projekte prašome atsiųsti paraišką iki 1999 m. gruodžio 30 d. šiuo adresu:

K.K.Šiaulytis
Projektas - MMM 2000
a/d 2169
2017 VILNIUS


Pareiškusiems norą dalyvauti projekte išsiųsime išsamesnę informaciją.