Tarptautinis moksleivių
meninės kūrybos projektas
Gamtos pasaka
gamtos pasaka Nature's Fairytale:
the International Art Project
for Schoolchildren
 
Edukaciniai vizualinių
menų projektai
edukaciniai projektai Educational Projects for
Development of Visual Arts
Edukacinė dailė:
adresai Lietuvoje ir pasaulyje
naudingos jungtys Art and Education: Links to
Lithuanian and International Sites
Projektinis darbas. Publikacijos publikacijos Project Activities. Publications
Naujos dimensijos
Meno edukacijos
žurnalas Internete
naujos dimensijos

New Dimensions
Web-based Magazine About
Arts & Education

www.menas.lt viršus/top